Privacy beleid

Als je lid wordt van O.M.O.S Arkel, hebben we je persoonlijke gegevens nodig om je in te kunnen schrijven in de ledenadministratie van onze vereniging.  De persoonsgegevens die we van je nodig hebben zijn: naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en een IBAN bankrekening nummer, met bijbehorende NAW gegevens. De leiding van de groep heeft je naam en contactgegevens nodig om te kunnen communiceren. De penningmeester en ledenadministratie zijn verantwoordelijk voor het innen van contributie en hebben daarvoor je bankgegevens nodig.

We verzamelen de benodigde informatie via de inschrijf- en wijzigingsformulieren. Als je minderjarig bent, moet één van je ouders of een andere wettelijke gemachtigde voor je tekenen op het inschrijfformulier. De ledenadministratie legt de gegevens vast in onze administratie. Degene die mee doen aan wedstrijden worden ook ingeschreven bij de KNGU. Voor het lidmaatschap van de KNGU volstaat een enkelvoudige registratie in het KNGU software pakket (op dit moment is dat Digimembers). De KNGU is ervoor verantwoordelijkheid dat de software conform de richtlijnen van de privacy wetgeving functioneert.

Medewerkers van O.M.O.S. Arkel vervullen hun taken op vrijwillige basis. Alle betrokkenen die toegang (kunnen) hebben tot informatie uit de ledenadministratie, informeren we over de privacy wetgeving en hebben een geheimhouding.

De persoonlijke gegevens worden slechts gebruikt om te communiceren over les gerelateerde onderwerpen of om te informeren over activiteiten en evenementen die de vereniging organiseert of waaraan we deelnemen. De gegevens zullen niet gedeeld worden met (commerciële) derde partijen.

Op het inschrijfformulier van O.M.O.S. Arkel staat vermeld dat je bij inschrijving ook instemt of juist niet, met het gebruik van foto’s (genomen tijdens activiteiten) op social media en onze eigen website. Het doel van deze publicaties is: ondersteunen van de activiteit en/of een sfeerimpressie ervan geven. Het is immers voor de uitstraling van de vereniging van belang om aan geïnteresseerden een beeld te geven van wat we zoal doen.

Wij streven er naar zoveel mogelijk foto’s te plaatsen van groepjes kinderen bij elkaar of waarop kinderen in een onherkenbare pose staan en altijd zonder vermelding van namen. Mocht hier toch bezwaar tegen zijn, neem dan contact met ons op, om in goed overleg tot een oplossing te komen. Vragen of opmerkingen over het privacy beleid kunt u richten aan één van de bestuursleden of mailen naar info@omosarkel.nl