Mailadressen

Bestuursleden zijn te bereiken op:

Voorzitter B. Hoogeveen Tel: 0183-564019
Secretaris P.A. van der Wal-Hak info@omosarkel.nl
Penningmeester Yvonne Verschoor penningmeester@omosarkel.nl
     
Algemene vragen en/of vragen over lidmaatschap en contributie: info@omosarkel.nl
     
Ons postadres is: Sportvereniging O.M.O.S. Arkel Dr. Dreeslaan 55, 4241 CH Arkel
Onze sportlocatie is: MFC “de Lingehof” Harpstraat 11,4241 CA Arkel