Contributie

GroepPer kwartaal
Kleuters€ 21,00
6 t/m 9 jaar€ 27,00
10 t/m 15 jaar€ 33,00
16 jaar en ouder€ 42,00
Break dance€ 57,00
Yoga€ 69,00
Selectie (6 - 9 jaar)€ 63,00
Selectie (10 - 15 jaar)€ 81,00
Selectie (16 jaar en ouder)€ 108,00
Rustend lid€ 10,80

De verhoging i.v.m. leeftijd gaat de maand na de verjaardagsmaand in.

Bij een onderbreking door b.v. zwangerschap kan men ook rustend lid worden.

U wordt verzocht de contributie automatisch vooruit te betalen voor het volgende kwartaal in januari - april - juli - oktober

 

Contributie over te maken op banknummer NL05 INGB 0000 734220

                                                               t.n.v. Gymnastiekvereniging O.M.O.S.

                                                               P.A. van der Wal-Hak

                                                               Dr. Dreeslaan 55

                                                               4241 CH Arkel

                                                               tel: 0183 561427

 

Wij kunnen helaas nog niet automatisch incasseren, maar zijn daar druk mee bezig. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

 

Het uitschrijven als lid dient schriftelijk bij de ledenadministratie te gebeuren.