Financiële hulp

Heeft u moeite om de contributie voor onze vereniging te betalen?

Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.

Voor alle kinderen is het belangrijk om te kunnen sporten ook als de ouders/verzorgers minder geld hebben.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.

Het motto van Leergeld is:

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen


De regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden biedt deze financiële steun via de Stichting Leergeld. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar hun website.